Om projektet Svanstein Resort

OMFATTNING UTBYGGNAD TURTOLA 1:232 SVANSTEIN SKI

Kort projektbeskrivning:

För att möta behovet av övernattningsmöjligheter vid berget pullinki och detaljplanen Turtola 1.232 på uppdrag av Svanstein Ski Resort AB presenteras här ett förslag om hur det kan ske stegvis i etapper och komma att se ut.

I huvuddrag ett nytt torg med ett nytt hotell, verksamheter och butiker samt 50 bäddar i stugor, är målet för etapp 1. Infrastruktur, liftar mm är redan lagt. Här föreslås uppförandet av ett antal stugor med stor variation och möjlighet att påverka både läge och planlösning samt framtaget anpassat färgtema. Varierande tomtstorlekar och husstorlekar. Terrass, skotergarage, bastu mm kommer gå att planera in. Små lokala gator och gångvägar/broar kommer leda till torget.

Hotellet kommer även fungera som stugservice där de privata stugorna kan ingå i ett uthyrningssystem för bättre ekonomi och större utnyttjandegrad.Ett varierat antal hus kommer byggas med lokala material som björkplywood invändigt, massivt trä i ytterväggar. Solcellstak kommer erbjudas de takvinklar med effektiva lägen. Genererad el som ständigt går att skicka i systemet där det behövs bäst för en ekonomisk, framtida och miljövänlig teknik.

 Möjlighet att planlägga för 4 – 12 personer med bastu,kök mm.  Även 60 – 70 m2 hus i 2 plan, energieffektiva volymer, kisande glasrutor och med centrerade uppvärmningsenheter, öppna planlösningar för samvaro och små sovrum kommer resas på gjutna plattor. Skyddade entréer för blåst, små terrasser med skidbodar och vedförvaring. Bastu med spång ut i snön osv. Genomtänkt planlösning med fokus på alpin användning. 40 dubbelrum, familjerum och sviter, alla med utsikt, samlade i 2 flyglar kring ett publikt uppglasat nav med afterski, restauranger, stora salar för evenemang, konferenser, gym, bröllop, utställningar mm. Lounge i entré med öppen eld och bar. Stugservice. Stor takterrass med direkt access från backen. Grill, lunch och solstolar.

Skärmklipp

   © rosenbergarkitekter / axel rosenberg


  axel.rosenberg@rosenbergarkitekter.se

  axel@svanstein.eu

  m: +46 70 620 36 55