Svanstein Resort

Vi ses i Svanstein

Affärsidé
Att utveckla mark- och fastighetsvärden genom att skapa möjligheter för entreprenörer och operatörer att utveckla Svanstein till norra Europas främsta året runt aktivitetsort

Vi ses i Svanstein

Svanstein Resort är beläget vid gränsen till Finland och strax norr om Polcirkeln med tillgångar med 32 ha stort område och en fullt utbyggd alpin anläggning. Under den närmaste 3-4 åren är planen att vara en året runt öppen anläggning med aktiviteter för besökande, boende i området och fritidshusägare. Under 2016 öppnar vi för både delägarskap i Svanstein Resort AB och försäljning av fritidsboende.

Kontakta Svanstein Resort genom Björn Arvidsson på bjorn@svanstein.eu eller 070-5941930

Annonser

Svanstein Mini Movie

Svanstein Mini Movie. Filmed in Svanstein, Sweden. February 2016. Svanstein Ski. Mikko Roulamo. Picture Organic Clothing. SkyProduction..

%d bloggare gillar detta: